6984155698 Ανατολικής Ρωμυλίας 19, Περιοχή Στενήμαχος, Δράμα thanos.sara@gmail.com